Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Con Đường Hoằng Pháp - Blog Lộc Uyển Nuôi Dưỡng Tỉnh Thức

Nuôi Dưỡng Tỉnh Thức

- Chân Hỷ Lạc at 07/05/2010 02:00 |
Thế nào là tỉnh thức và nuôi dưỡng tỉnh thức

Năm nay chúng ta có nhiều quà tặng.  Một trong những món quà đó là Năm Khóa Tu Học Chánh Niệm sẽ tổ chức ở CA, NY và CO, do các thầy và các sư cô thuộc các tu viện Lộc Uyển và Bích Nham trong chương trình US Tour 2010 huớng dẫn – Nuôi dưỡng Tỉnh thức. Theo kinh nghiệm, tôi thấy mỗi lần chúng ta họp nhau lại như một đại gia đình tâm linh để thực tập chánh niệm, hạnh phúc và an lạc của chúng ta được nuôi dưỡng rất nhiều.  Khi giúp tổ chức US Tour năm nay, tôi đã quán chiếu nhiều về chủ đề nói trên và tôi thấy trang web này là một phương tiện để chúng ta cùng chia sẻ về những nhận thức sâu sắc và cảm nghĩ về vấn đề này.  Quý vị có thể chia sẻ và góp ý kiến bằng cách ghi tên (register) và logging vào trang web này để cho ý kiến. 

Chúng ta thử tập tỉnh thức để thấy những gì ta đang có trong giờ phút này.  Thở vào, tôi biết đó là một hơi thở vào.  Thở ra tôi biết đó là một hơi thở ra.  Niềm vui khi ta thở! Niềm hạnh phúc khi ta còn được thở!  Thân và tâm an trú trong chánh niệm, năng lượng của tỉnh thức.  Hơi thở và bước chân đem chúng ta về với giây phút hiện tại, quá khứ không cầm tù ta được, tương lai không lôi kéo ta được.  Với chánh niệm, chúng ta tỉnh thức ngay giây phút này và sự mầu nhiệm đã hiển lộ - chúng ta đang sống.  “Chúng ta đang có mặt đây”  Sao mình không nói “Tôi đang có mặt đây”?  Làm sao tôi có mặt ở đây nếu không có cha mẹ sinh tôi ra, không có không khí tôi thở, không có thức ăn và biết bao nhiêu điều kiện khác?  Vì vậy, chúng ta đang “Có mặt ở Đây!” – và đó là tỉnh thức – sự tương tức giữa mọi sự vật, giữa mọi pháp.  Chúng ta tương tức với nhau, với tất cả mọi thứ, với gia đình, bạn bè, với Trái Đất, với điệu nhạc ta đang nghe, với tách trà ta đang uống, v.v.  Và khi nhận thức được như vậy, chúng ta sẽ ao ước được chăm sóc cho bản thân, cho gia đình và bạn bè, cho môi trường và xã hội.  Và như vậy, sự Nuôi Dưỡng Tỉnh Thức có thể bắt đầu phát triển.

Và sau đây là vài điểm thực tập để xây dựng Tỉnh Thức:

 

  • Tập trở về với bản thân – tập trung – yên lặng – sống – cười
  • Chi tiêu thụ những gì cần – giảm thiểu – dùng lại – tái chế - chia sẻ
  • Dùng Ái ngữ và Lắng nghe
  • Mở rộng giác quan và tâm mình để đón nhận sự mầu nhiệm của sự sống
  • Đầu tư thân, khẩu và ý vào tình thương và sự hiểu biết

 

Con đường thực tập sẽ hình thành khi ta bắt đầu tiến bước.

Chúng ta hãy cùng đi với nhau như một gia đình tâm linh.

 

(By Chan Phap Ho at May 06, 2010 07:00 PM)

 

 

 

Comments (0)