Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Con Đường Hoằng Pháp - Blog Lộc Uyển Tu sĩ Phật giáo miền Tây họp mặt tại Tu Viện Lộc Uyển

Tu sĩ Phật giáo miền Tây họp mặt tại Tu Viện Lộc Uyển

- Chân Hỷ Lạc at 01/01/2012 04:55 |
Từ ngày 22 đến 26 Oct, 40 tu sĩ Phật giáo từ nhiều truyền thống khác nhau đã đến họp mặt yại Tu Viện Lộc Uyển

Trong tuần vừa qua, Tu Viện Lộc Uyển là địa điểm Họp mặt lần thứ 18 tại miền Tây của 40 tu sĩ Phật giáo từ nhiều truyền thống khác nhau. Các vị này đến họp mặt 5 ngày tại Lộc Uyển để thảo luận, thực tập và chia sẻ kinh nghiệm tu tập của họ. Chủ đề của kỳ họp mặt này là: Làm thế nào để có niềm vui khi nuôi dưỡng và duy trì Bồ Đề tâm trong những trường hợp có nhiều khó khăn và thách thức. Nhiều Thầy và Sư cô của Lộc Uyển cũng đã tham gia trong kỳ họp mặt này; và chúng tôi cũng đã tiếp nhận rất nhiều yếu tố nuôi dưỡng từ các vị tu sĩ này.

Nằm trong chương trình họp mặt, một buổi Walk to Feed the Hungry (Đi để giúp người nghèo đói) đã được tổ chức ở Escondido, bởi Buddhist Global Relief  (Phật giáo Cứu trợ Toàn cầu).

http://www.buddhistglobalrelief.org/

Chúng ta rất may mắn đã có thực phẩm để ăn, quần áo để mặc, một mái nhà để trú ngụ. Làm cách nào để chúng ta có thể chia sẻ các nguồn tài nguyên của hành tinh này với những người nghèo đói?

 

Comments (0)