Mục định hướng
 

Bài Hát Wake Up

- Chân Hỷ Lạc at 14/02/2010 09:50 |
Bài hát Wake Up do Joe Reilly, Melina Bondy và tăng thân Làng mai ghi âm.

Chào Các Bạn,

Hai đêm trước ở Xóm Hạ, Làng Mai, các xuất sĩ và cư sĩ từ khắp nơi trên thế giới về thực tập đã họp nhau lại dồn năng lượng để thực hiện một bài hát mới có thể đại diện cho phong trào Wake Up. Nhờ cơ hội viếng thăm Làng Mai của Joe Reilly, Melina Bondy và nhiều xuất sĩ và cư sĩ khác, chúng đã hoàn tất Bài hát Wake Up và xin được trình bày sau đây:

Nghe Bài Hát Wake Up

Để biết thêm chi tiết hoặc tham gia chương phong trào Wake Up, xin vào website:

 http://wkup.org

Comments (0)