Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt

Sinh Hoạt sắp đến

Dưới đây là chương lịch tổng quát về các Khóa tu thường niên, Khóa tu đặc biệt, Khóa tu cuối tuần có chủ đề, Khóa học, Sinh họat đặc biệt, Ngày làm việc cộng đồng, và các Ngày Quán niệm (Chủ nhật và Thứ Năm).

Quý vị có thể tìm thấy các sinh hoạt đã phổ biến trong chương lịch dưới đây hoặc ở cột bên trái.

Days of Mindfulness 2014: March - June.

Children's program 2014.

2014 Retreats.

Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (27/7/2014)

Hôm nay có Lễ Truyền Năm Giới thực tập chánh niệm

Xem thêm

Khóa Tu cho Người Da Màu (6-10/8/2014)

Khóa tu 5 ngày do các xuất sĩ, cư sĩ giáo thọ và thành viên Tiếp Hiện theo truyền thống Làng Mai hướng dẫn

Xem thêm

Tôi có đủ - Khóa Tu Chánh Niệm Tổng Quát (10-14/9/ 2014)

Tiếp xúc với an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại

Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu