Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Tăng thân ở Nam California và toàn cầu

Tăng thân ở Nam California và toàn cầu

Thông tin về việc tham gia vào các Tăng thân tại miền Nam California.

 

Cộng đồng Chánh Niệm ở miền Nam California là một cộng đồng của những người đang thực tập theo truyền thống Làng Mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Những vị này đã tổ chức Tăng thân trên khắp miền Nam California.

 

Xin lưu ý: Nếu bấm vào liên kết "Directory" và bạn được yêu cầu "đăng nhập / mật khẩu", hoặc “thư mục này không có sẵn”; điều này có nghĩa là thư mục hiện đang được cập nhật. Gặp trường hợp này, hãy truy cập lại trong vòng 5-10 phút.