Khóa tu Thiền & Giáo Dục

Chúng tôi tổ chức khóa tu cuối tuần này cùng với sinh viên đại học và giáo sư dã hơn 5 năm nay

 

"Thiền không phải là ra khỏi xã hội, hay thoát ly xã hội, nhưng để chuẩn bị trở lại xã hội. Chỉ khi nào tâm ta bình an ta mới có thể đem bình an đến cho xã hội.  Thiền giúp chúng ta có thể chăm sóc và chuẩn bị cho thân và tâm để ở lại trong xã hội; vì chúng ta biết nếu xa lìa xã hội, chúng ta không thể nào giúp thay đổi xã hội.  Và đây là niềm hy vọng của chúng ta cho hòa bình thế giới".

Mỗi năm chúng ta có hai kỳ cuối tuần tu học dành cho sinh viên và giáo sư các viện đại học hoặc các tổ chức khác có liên quan đến vấn đề truyền đạt và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.  Nhiều giáo sư đã đem sinh viên họ đến thực tập và xem các khóa tu này là một phần trong chương trình của họ như ở Colorado, đại học Chapman, các đại học địa phương ở tiểu bang California, và nhiều đại học khác.  Người tham dự khóa tu sẽ đến trước trưa Thứ Sáu và rời tu viện sau bữa ăn trưa ngày Chủ Nhật.  Chủ đề các khóa tu trước đây gồm có: Thiền tập và tâm lý học, sống và thành lập cộng đồng, tạo dựng hòa bình và các phương pháp hòa giãi, lắng nghe và ái ngữ, và nghệ thuật sống với chánh niệm.

Chúng tôi sẽ cung cấp thiền tập như một phương thức để mở rộng tâm, giúp đối phó và đương đầu với các khó khăn trong đời – làm sao để giảm thiểu sự căng thẳng trong thân và tâm, làm sao để đối xử với những cảm giác mạnh, để cải tiến truyền thông và làm sao để sống sâu xa với những mầu nhiệm của cuộc sống ngay trong khi chúng ta đang bận rộn trong cuộc sống hàng ngày.

Thiền có thể giúp ta dừng lại, nhận diện, đối xử và hiểu biết sâu xa hơn sự vận hành của tâm.  Sẽ có nhiều buổi thuyết giảng về chủ đề của khóa tu học. Chúng ta cũng sẽ thực tập ngồi thiền và thiền hành, ăn và thở trong chánh niệm. Sẽ có thực tập và thảo luận theo nhóm và nhiều sinh hoạt đặc biệt khác.

Chúng ta có thể tìm đọc trước các sách sau đây của Sư Ông Thích Nhất Hạnh: Being Peace, The Miracle of Mindfulness, Present Moment, Wonderful Moment, Peace is Every Step, and Creating True Peace.

Chúng tôi khuyến khích tất cả sinh viên và giáo sư về tham dự khóa tu này. Tốt hơn hết là nếu quý vị đang có tên trong một chương trình giáo dục nào đó.

Không tìm thấy kết quả nào.

Các thao tác trên Tài liệu