Khóa Tu Wake Up

một khóa tu 5 ngày dành cho người lớn trẻ tuổi, 18 đến 35

 

Khóa Tu Người lớn trẻ tuổi – Khóa tu 5 ngày cho người lớn ở lứa tuổi 18-35. Lấy cảm hứng từ phong trào quốc tế Wake Up cho những người trẻ, chúng ta sẽ đến với nhau để khám phá bản thân và môi trường, dừng lại và xem xét lại những khát vọng sâu xa nhất, và nâng cấp sự thực tập chánh niệm để nó thích hợp và có liên quan đến gia đình và xã hội chúng ta.

"Khi mệt mỏi, hãy ngủ; khi tỉnh táo, phải sống hết lòng" - the sun

Đây là một thời gian thú vị và tuyệt vời để được sống với tất cả những thay đổi và thách thức đang hiện hữu trong thế hệ chúng ta ở mọi địa hạt - xã hội, chính trị, kinh tế, môi trường, văn hóa, cá nhân. Sư Ông Làng Mai đã chia sẻ và làm việc để xây dựng Tăng thân, và cho rằng đó là nhiệm vụ cao quý nhất cho thời đại chúng ta. Sư Ông cũng đã nói rằng "chủ nghĩa cá nhân" nên được loại bỏ và chúng ta phải đến với nhau để tạo những cơ hội cho tình anh em và chị em. Đây là thời điểm vui mừng đặc biệt là đối với người Mỹ vì những thay đổi gần đây - một làn gió mới đầy lạc quan và dịch vụ đã truyền đến nhiều người trẻ tuổi của đất nước này. Và với tinh thần này mà chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ và xây dựng.

Trong một buổi pháp thoại của  khóa tu mùa đông sau cuộc bầu cử ở Mỹ, Sư Ông  đã đề cập nhiều lần đến bài phát biểu của Tổng thống và lưu ý rằng nó giống như một bài pháp thoại phản ánh tình trạng của đất nước này, có những điểm gần như tương đương với Tứ Diệu Đế. Đó là khi Tổng thống kể ra những khổ đau của đất nước, nguyên nhân và cách chữa trị, và quan trọng nhất là phương pháp chữa trị - tình anh em và sự hy sinh.

Trong khóa tu này, chúng ta sẽ tiếp tục thăm dò - nghiên cứu cách thực tập sâu sắc với nhau, xây dựng cộng đồng và Tăng thân trong địa phận mình và trên internet, và tìm những phương pháp hữu hiệu để chúng ta có thể phục vụ cộng đồng và môi trường chúng ta đang sống.

Xin vui lòng tham gia khóa tu để cùng chúng tôi thực tập, để dừng lại, giữ im lặng, để mở rộng trái tim và sống sâu sắc mọi thời điểm trong một cách tỉnh thức.

Chúng tôi yêu cầu mọi người đến đúng giờ để bắt đầu khóa tu và tham dự toàn bộ khóa tu. Và xin vui lòng để lại các dự án và công việc của bạn tại nhà để bạn thực sự có thể có mặt ở đây. Ngoài ra, xin ngừng xử dụngcác thiết bị điện tử như điện thoại, ipod, vv.. trong suốt khóa tu. Chúng tôi sẽ thu thập tất cả các dụng cụ điện tử trong khóa tu và trả lại cho bạn sau đó.

Trong 5 ngày tu học này, chúng tôi sẽ có cơ hội trình bày về:

- Các phiên họp về phát triển một sự thực tập thiền cá nhân

- thực tập cơ bản của Phật giáo và giáo pháp(làm thế nào để ngồi, thở, và phát triển trên đường tu tập)

- Xây dựng cộng đồng - tìm hiểu những gì người khác đang làm trong khu vực của họ.

- Văn nghệ – Mừng tuổi trẻ và cuộc sống, biểu diễn, kịch ngắn, bài hát, thi ca, phát biểu sáng tạo, mang theo dụng cụ (guitar, violin, giọng nói của bạn)

- Tham vấn – gặp riêng với một Thầy hay một Sư cô để xin ý kiến về các thắc mắc hay khó khăn của bạn.