Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thông Tin Tổng Quát (Lộc Uyển, Thực tập, các Khóa tu, v.v.)

Thông Tin Tổng Quát (Lộc Uyển, Thực tập, các Khóa tu, v.v.)

Danh sách các sinh hoạt thường niên và thông tin tổng quát về các sinh hoạt này
Khóa tu Thiền & Giáo Dục
Chúng tôi tổ chức khóa tu cuối tuần này cùng với sinh viên đại học và giáo sư dã hơn 5 năm nay
Tu Viện Lộc Uyển (khái quát)
thông tin cơ bản về trung tâm thực tập của chúng tôi
Tu viện Lộc Uyển (tiếp theo)
Thông tin về Tu Viện Lộc Uyển, các khóa tu, sinh hoạt, mẫu lịch trình, chi phí, chỗ ở, hướng dẫn lái xe, vận chuyển, v.v..
Khóa Tu Wake Up
một khóa tu 5 ngày dành cho người lớn trẻ tuổi, 18 đến 35
Khóa Tu Gia Đình
khóa tu thường niên 5 ngày
An Cư Kiết Đông - giới thiệu tổng quát
An Cư Kết Đông tương đương với 3 tháng tu học Varsa trong mùa mưa của truyền thống đạo Bụt