Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thơ & Nhạc Nghe Thơ phổ nhạc- TS Thích Nhất Hạnh (autoplay)

Nghe Thơ phổ nhạc- TS Thích Nhất Hạnh (autoplay)

Nghe Thầy đọc thơ:

Trái ý thức chín rồi - nghe Thầy đọc thơ

Pháp giới thực ấn - nghe Thầy đọc thơ

Lưu chuyển - nghe Thầy đọc thơ

Uyên nguyên - nghe Thầy đọc thơ

Thơ phổ nhạc - Nhất Hạnh:

Không đến không đi - thơ & nhạc Nhất Hạnh

Bông hoa vàng trong cỏ - thơ & nhạc Nhất Hạnh

Mặt trời hồng tỉnh thức - nhạc Võ Tá Hân – thơ Nhất Hạnh

Ý thức em mặt trời tỏ rạng - Thơ & nhạc Nhất Hạnh - Hà Thanh trình bày

Thiền sinh ru nội kết - thơ Nhất Hạnh - nhạc Chân Không

Một lá ngô đồng rơi - thơ Nhất Hạnh - nhạc dân ca Pháp

Chỗ đứng - thơ & nhạc Nhất Hạnh

Quê hương tuổi nhỏ - thơ & nhạc Nhất Hạnh

Châu ngọc Pháp Hoa - thơ Nhất Hạnh - nhạc Chân Không

Hộ trì sáu căn - thơ & nhạc Nhất Hạnh

Dòng sông chiều và hồn đất - thơ Nhất Hạnh - nhạc Chân Không

Người hành khất năm xưa - thơ Nhất Hạnh - nhạc Trần Nguyên Đức

Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt

Bông Bụt - thơ Nguyễn Trãi - nhạc Nhất Hạnh

Con cá dung thông - thơ Nhất Hạnh

Bụt là vầng trăng mát - thơ và nhạc Nhất Hạnh

Ảo hóa - thơ & nhạc Nhất Hạnh

Trường ca Avril - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt

Cẩn trọng - thơ Nhất Hạnh - Hà Thanh trình bày

Đêm nguyện cầu - thơ & nhạc Nhất Hạnh

Mưa quê hương - thơ Thích Nhất Hạnh - nhạc Võ Tá Hân

Đại trượng phu – thơ & nhạc Nhất Hạnh

Những giọt không - thơ Nhất Hạnh – nhạc Anh Việt

Nẻo vắng - thơ Nhất Hạnh – nhạc Anh Việt

Giao cảm - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt

padmapani - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt

Buông thả - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt

Bướm bay vườn cải hoa vàng - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt

Bụt là vầng trăng mát – nhạc & lời Nhất Hạnh

Lòng không bận về - thơ Nhất Hạnh – nhạc Hoa Nghiêm

Chuyển hóa - ý thơ Nhất Hạnh - nhạc Hoàng Quốc Bảo

Hãy gọi đúng tên tôi - thơ Nhất Hạnh - nhạc Anh Việt

Tìm nhau - thơ & nhạc Nhật Hạnh

Đề thiền duyệt thất - thơ Nhất Hạnh - nhạc Võ Tá Hân

Hoa mặt trời - thơ Nhất Hạnh - nhạc Võ Tá Hân

Uyên Nguyên - thơ & nhạc Nhất Hạnh

Hoa Bất Diệt - cd Bướm bay vườn cải hoa vàng

Hành tinh xanh – CD Bướm bay vườn cải hoa vàng

Mưa – ý nhạc Chân Đức, Chân Không dịch

Bài tụng Hạnh phúc – Lời Nhất Hạnh, nhạc Anh Việt

Tưới tẩm Hạt giống tốt - Lời Nhất Hạnh, nhạc Anh Việt

Mặt trời hồng tỉnh thức - Lời Nhất Hạnh, nhạc Võ Tá Hân

Mở thêm rộng lớn con đường – Thơ Nhất Hạnh, nhạc Võ Tá Hân

Bông hồng cài áo – Ý thơ Nhất Hạnh, Khánh Ly trình bày