Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thơ & Nhạc Thơ Lộc Uyển Thơ T.T. Giác Thanh (Cố trụ trì Tu Viện Lộc Uyển)

Thơ T.T. Giác Thanh (Cố trụ trì Tu Viện Lộc Uyển)

Cát Bụi Thời Gian - trích từ băng cassette của Thầy Giác Thanh (22/5/2000)