Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thông Cáo - Báo Chí Trích dẫn báo chí

Trích dẫn báo chí

Tạp Chí Tricycle: Lộc Uyển đã Dùng Năng Lượng Mặt Trời
Tạp chí Tricycle loan tin Tu Viện Lộc Uyển đang cố gắng sử dụng 100% điện lực cải biến từ năng lượng mặt trời
Yelp.com Phê Điểm Tu Viện Lộc Uyển
Trang web phê bình địa phương cho điểm Lộc Uyển là 4 1/2 sao
Thầy Thích Nhất Hạnh và Tu Viện Lộc Uyển dùng Năng Lượng Mặt Trời!
“Tu viện Lộc Uyển đổi qua dùng năng lượng mặt trời là một cách để làm nhẹ bớt dấu chân chúng ta trên trái Đất và thể hiện được trách nhiệm và tình thương đối với Đất mẹ”
Cúi Đầu Tỏ Lộ Biết Ơn
Melvin Mc Leod chủ bút báo SHAMBHALA SUN viết cho chủ đề THÍCH NHẤT HẠNH trong số báo tháng 7 năm 2010.
Báo Giác Ngộ Phỏng Vấn Sư Ông Thích Nhất Hạnh
Nguyệt San Giác Ngộ phỏng vấn Thiền sư Thích Nhất Hạnh về bài Bông Hồng Cài Áo.
Hòa Bình Thế Giới Qua Sự Chuyển Hóa Tâm Linh
Viện Đại Học Massachussetts ở Boston tặng Sư Ông Thích Nhất Hạnh bằng cấp Tiến Sĩ Nhân Văn danh dự
Thiền và Nghệ Thuật Bảo Vệ Hành Tinh
Trong một cuộc phỏng vấn, TS Thích Nhất Hạnh cảnh báo về nguy cơ hủy diệt nền văn minh hiện nay
Oprah Phỏng Vấn Sư Ông Nhất Hạnh (cập nhật)
Bà Oprah phỏng vấn Sư ông Thích Nhất Hạnh (có bài phỏng vấn bằng tiếng Việt)