Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thông Cáo - Báo Chí Trích dẫn báo chí Tạp Chí Tricycle: Lộc Uyển đã Dùng Năng Lượng Mặt Trời

Tạp Chí Tricycle: Lộc Uyển đã Dùng Năng Lượng Mặt Trời

Tricycle
Tạp chí Tricycle loan tin Tu Viện Lộc Uyển đang cố gắng sử dụng 100% điện lực cải biến từ năng lượng mặt trời
Tạp Chí Tricycle: Lộc Uyển đã Dùng Năng Lượng Mặt Trời

Lộc Uyển dùng năng lượng mặt trời

Tu Viện Lộc Uyển của Thầy Thích Nhất Hạnh đang chuyển sang dùng năng lượng mặt trời! Các tu sĩ ở Tu Viện này nói: Mục đích của chúng tôi là 100% điện lực sử dụng sẽ từ năng lượng không gây ô nhiễm của ánh sáng mặt trời. Hệ thống biến điện photovoltaic 66-kilowatt của chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho nhu cầu điện lực của Tu Viện ngay cả những lúc có khóa tu lớn.

Read the original story