Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Thông Cáo - Báo Chí Thông cáo báo chí Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Singapore thỉnh mời Sư Ông Làng Mai

FOR IMMEDIATE RELEASE

Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Singapore thỉnh mời Sư Ông Làng Mai

Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Singapore thỉnh mời Sư Ông Làng Mai trở lại đất nước này vào năm 2010
09/10/2010
SuOng-Singapore.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyến hoằng pháp của Sư Ông và tăng thân Làng Mai tại Singapore được thực hiện bởi lời thỉnh mời của Hòa Thượng chùa Quang Minh Sơn và ngài Bộ Trưởng Bộ Y Tế  Singapore, ông Khaw Boon Wan. Đoàn chỉ lưu lại ở Singapore có 7 ngày, trong đó 5 ngày dành cho khóa tu, nhưng đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân nơi đây.

Kết thúc khóa tu, Ngài Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Singapore, ông Ng Eng Hen, tới tìm gặp Hòa Thượng chùa Quang Minh Sơn và nhờ Hòa Thượng thỉnh ý Sư Ông rằng Bộ Giáo Dục muốn mời Sư Ông trở lại Singapore vào năm 2011 để hợp tác đưa chương trình tu tập chánh niệm vào học đường. Nhưng vì trong năm 2011, Sư Ông đã có lịch cho các chuyến hoằng pháp tại các nước khác nên khó có thể tới Singapore trong năm 2011 được. Nghe vậy, Ngài Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục ngỏ ý sẽ mời Sư Ông trở lại Singapore vào năm 2012, nếu sức khỏe và thời gian của Sư Ông cho phép.

 

###