Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Xây Dựng Tăng Thân

Xây Dựng Tăng Thân

Xây dựng tăng thân địa phương và toàn cầu.

Chúng ta có thể ví tăng thân như một khu rừng, trong đó các phần tử là những cây đứng thẳng bên nhau, mỗi cây mang một sắc thái, một thứ bậc cao thấp, nhưng tất cả đều cùng đóng góp cho sự lớn mạnh của khu rừng.  Khi thấy các cây đứng vững bên nhau như vậy, chúng ta có cái cảm giác của sự uy nghiêm, sự hùng vĩ của rừng thiêng. 

Tăng đoàn cũng vậy, khi mọi phần tử của tăng đoàn đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, tăng đoàn đó phát ra một năng lượng hùng tráng của sự vững chãi, của sự thảnh thơi.

Năng lượng của tăng thân là một năng lượng có khả năng che chở mình, chuyển hóa mình.  Mọi thành phần trong tăng thân đều có nhiệm vụ đóng góp vào việc phát khởi năng lượng đó.  Sự đóng góp đó gọi là xây dựng tăng thân.  Xây dựng tăng thân là công trình rất quí báu của người xuất gia cũng như tại gia. 

Đức Thế Tôn là người có tài năng xây dựng tăng thân.  Ngay trong năm đầu của sự nghiệp giáo hóa, ngài đã lập được một tăng thân xuất gia trên một ngàn hai trăm vị.  Sở dĩ đức Thế Tôn thành công lớn trong sự ngiệp hoằng pháp của ngài, một phần quan trọng là do sự kiện đức Thế Tôn có một tăng thân xứng đáng.

Tăng thân lớn nhất của chúng ta là tăng thân mười phương.  Tăng thân gần gủi nhất là tăng thân mà trong đó chúng ta đang sống chung đời sống hàng ngày như gia đình, bạn bè và nơi làm việc.  Mỗi chúng ta đều có bổn phận xây dựng tăng thân vì tăng thân là nơi nương náu của chúng ta.  Phương cách xây dựng tăng thân hay nhất là biến mình thành một yếu tố xứng đáng của tăng thân, bằng cách đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm.  Khi thấy mình vững chãi như vậy, những yếu tố khác của tăng thân sẽ vững chãi theo.  Một tăng thân có phẩm chất là nơi nương tựa rất cần thiết của chúng ta trong giờ phút này.

Mời bấm vào đây để xem Tài Nguyên và Tăng thân Địa phương.