Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Xây Dựng Tăng Thân Tài nguyên và Tăng Thân địa phương

Tài nguyên và Tăng Thân địa phương

Các công cụ để giúp xây dựng Tăng thân

Sách cần đọc:

  • Friends on the Path, Thiền sư Thích Nhất Hạnh
  • Joyfully Together, Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Ấn phẩm:

  • Tạp chí Mindfulness Bell do cộng đồng Mindful Living phát hành ba lần một năm được xem như một nguồn tài nguyên cho những người đang thực tập chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi tạp chí đều bắt đầu bằng một bài pháp thoại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tiếp theo là các bài tiểu luận và kinh nghiệm của các học viên; các báo cáo về công tác xã hội ở Việt Nam và các dự án tiếp cận khác. Tin tức và thông báo về sinh hoạt của các Tăng đoàn địa phương cũng có đăng trong tạp chí này, cùng với lịch trình các khóa tu của TS Thích Nhất Hạnh, và một thư mục hàng năm của các Tăng thân trên toàn thế giới.

Chúng tôi tiếp nhận các tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, thơ ca và các bài viết về những kinh nghiệm thực tập chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Để biết thêm về cách chuyển tiếp các dữ liệu này, xin bấm vào đây: click here!

  • Thư mục các Tăng thân thực tập theo truyền thống Làng Mai trên toàn thế giới: available here!
  • Thư mục các Tăng thânNam California:  www.esangha.org
  • Thư mục các Tăng thânBắc California:  www.iamhome.org
  • Một tập khái luận về Dự Án Xây Dựng Tăng thân được cung cấp thông qua tổ chức Thich Nhat Hanh Foundation. Xin bấm vào đây để hạ tải  - learn more and download.
  • Tăng thân United Kingdom có một mục hướng dẫn trực tuyến để giải thích về pháp môn Làng Mai, như Thỉnh chuông, Ngồi thiền, Thiền trà, Thiền ôm, Hiệp ước An Lạc, Làm mới, v.v.. Mời vào:  http://www.interbeing.org.uk/manual/index.html
  • Sách hướng dẫn về Trung tâm Thiền Tập có sẵn từ nhà phát hành Parallax Press (www.parallax.org) có giải thích về cách thiết lập một trung tâm thực tập không có thuật ngữ hoặc nghi lễ Phật giáo.
  • Tu viện Lộc Uyển ở California (www.deerparkmonastery.org), và Tu viện Bích Nham ở New York (www.bluecliffmonastery.org) đều là những tài nguyên tốt để giúp thành lập Tăng thân. Quý vị có thể biết thêm thông tin về các trung tâm này trên trang web của họ. Quý vị cũng có thể mời các tu sĩ và cư sĩ Giáo thọ đến hướng dẫn các khóa tu tại địa phương quý vị . Trên trang web của chúng tôi cũng có một danh sách các tu sĩ và cư sĩ giáo thọ và các khóa tu do các vị này cung cấp mỗi năm.

Xin vào đây để tìm hiểu thêm về Dòng Tu Tiếp Hiện: Order of Interbeing

 

Xin chúc quý vị thành công!