Bạn đang ở: Trang chủ Thiền Tập Nghe Chuông

Nghe Chuông

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương.

 

Mỗi khi nghe tiếng chuông, ta ngưng lại mọi hành động, suy tư và nói năng để trở về hơi thở.

Thở vào ta thầm niệm: "Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe". Thở ra ta thầm niệm: "Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương".

Quê hương ở đây là quê hương tâm linh, là sự sống, là giây phút hiện tại, là hải đảo tự thân nơi đó ta có thể tiếp xúc với Bụt, với Tịnh Độ, với tổ tiên tâm linh và huyết thống. Ở Tu Viện Lộc Uyển mỗi khi nghe tiếng đồng hồ đánh nhạc mỗi 15 phút hay tiếng chuông điện thoại, mọi người cũng đều thực tập thở như thế theo bài kệ ít nhất là ba lần.

Dừng lại để thở, ta buông hết mọi căng thẳng trong thân và trong tâm để trở về với trạng thái bình an và tĩnh lặng.  Lúc đó, công việc mà ta đang làm sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và người bạn trước mặt ta sẽ trở nên quý trọng hơn.