Bạn đang ở: Trang chủ Thiền Tập Nghe Pháp Thoại

Nghe Pháp Thoại

Mở lòng ra để cho mưa pháp thấm sâu vào tâm thức

 

Giáo pháp của đức Thế Tôn được ví như một cơn mưa, có thể giúp cho những hạt giống tuệ giác và từ bi nằm trong đất tâm của ta thấm nhuận, nẩy mầm và lớn lên. Vì vậy trong khi nghe pháp thoại, ta phải ngồi cho thẳng với tất cả sự cung kính, giống như khi ta lễ Bụt, tụng kinh hoặc ngồi thiền.

Tập mở lòng ra để cho mưa pháp thấm sâu vào tâm thức, ta đừng để những thành kiến và tri thức có sẵn ngăn chận. Đừng sử dụng trí năng để so sánh và phán xét. Trí năng có thể giống như một tấm ni-lông, không cho phép mưa thấm được vào lòng đất. Rất có thể những kiến thức mà ta thu lượm được trong quá khứ là chướng ngại vật cho sự học hỏi và tu tập của ta.

Trong giờ pháp thoại, ta chớ nên đứng dậy, di chuyển, gây ra những tiếng động hoặc đi ra ngoài. Làm như thế ta làm hại đến phẩm chất của bài pháp thoại và của sự tiếp thu pháp thoại.