Bạn đang ở: Trang chủ Thiền Tập Pháp Đàm

Pháp Đàm

Dự Pháp đàm để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm

 

Pháp đàm là cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm tu tập với nhau. Làm sao để sau một buổi pháp đàm ta có thể thực tập được hiệu quả hơn về giới, định và tuệ. Đừng đi vào lĩnh vực lý thuyết suông, không có lợi gì cho sự tu tập của ta và của người khác.

Pháp đàm là để hiểu sâu hơn nội dung bài pháp thoại đã nghe và khai triển thêm về phương diện nhận thức cũng như phương diện tu tập. Phẩm chất của buổi pháp đàm cao thì mọi người đều được thừa hưởng lợi lạc.

Ta chớ nên sử dụng thì giờ pháp đàm để khoe bày kiến thức của ta.