Bạn đang ở: Trang chủ Thiền Tập Tăng Thân

Tăng Thân

Nương tựa vào Tăng thân để tu học

 

Ai đến Lộc Uyển cũng trở thành một thành phần của Tăng thân. Phật có Phật thân, Pháp có Pháp thân và vì vậy Tăng cũng có Tăng thân.  Tăng thân là đoàn thể mà ta nương tựa vào để tu học.  Tăng thân là thân của mỗi chúng ta.  Cái gì xảy ra cho Tăng thân cũng là xảy ra cho ta.  Tăng thân phải được làm bằng chất liệu của Phật thân và Pháp thân, nghĩa là mỗi người trong Tăng thân phải thực tập và tỏa chiếu được năng lượng của chánh niệm, của chánh định và của tuệ giác.  Bằng cách đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc và nói năng trong chánh niệm, mỗi cá nhân của Tăng thân chế tác và làm tỏa chiếu năng lượng ấy.  Như vậy Tăng thân mới là Chân Tăng, và ai đến với Tăng thân cũng thừa hưởng được năng lượng của Tam Bảo.  Ta hãy tập sống hòa hợp trong tăng thân, chia xẻ thì giờ, công việc và sự thực tập với tăng thân.  Ta phải học chế tác thêm những năng lượng tích cực của tăng thân và giúp sức chuyển hóa những yếu kém đang có mặt.  Hãy tập hành xử như một tăng thân mà đừng hành xử như một cá nhân, như khi cánh tay trái mệt mỏi hoặc bị thương thì cánh tay phải thay thế và chăm sóc, không phân biệt đây là tay phải, kia là tay trái.  Tăng thân có nhiều thành viên, mỗi thành viên một vẻ, như một vườn hoa muôn màu muôn sắc.  Ta hãy đóng góp tài năng, sự vững chãi và sự tươi mát của ta cho khu vườn kỳ diệu ấy.