Mồng ba Tết


Tu viện mở cửa để quý vị Phật tử thăm viếng tu viện. Không có thời khoá ngày quán niệm.

Kính mời quý vị thân hữu, quý phật tử hoan hỉ thu xếp công việc hằng ngày, dành
thời giờ quý báu về tu viện tham dự Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất.
Trước thềm năm mới kính chúc, quý thân hữu, quý phật tử được nhiều sức khỏe và
an lạc trên đường tu tập.

Nam Mô Thường Hoan Hỉ Bồ Tát Ma Ha Tát.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: