Ngày gói bánh chưng bánh tét


Cake in pot
Cake in pot

Mời quý vị đến tu viện gói bánh chưng, bánh tét để chuẩn bị đón năm Bính Thân.

9:00 am Gói bánh tại nhà ăn xóm Vững Chải
12:30 pm Ăn trưa
1:30 pm Tiếp tục gói bánh
3:00 pm Kết thúc.

Hẹn gặp quý vị.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: