Tu Viện mở cửa


(English version below)
 

 
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni
Kính thưa quý vị đạo hữu xa gần
Lại một mùa Xuân nữa về trên nhân gian mang theo hơi ấm, ấp ôm nuôi dưỡng của đất Mẹ, bình an che chở của trời Cha. Mang đến cho mọi người, mọi loài niềm vui an lạc, ta hay lắng lòng nghe từng tiếng Xuân đang về. Với ánh sáng chánh niệm chúng ta ý thức mỗi giây phút ta còn có mặt cho nhau, đó là một sự hạnh phúc lớn, ta sống trân quý hơn, yêu thương hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn để sẵn sàng đón mùa Xuân của Đức Từ Thị.
 
Đây cũng là cơ hội cho chúng ta thực tập cùng nhau, có mặt cho nhau, nuôi dưỡng tình huynh đệ, để dâng lên lời cầu nguyện cho sức khoẻ của Sư Ông vẫn còn tiếp tục với chúng ta.
 
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho khắp chốn được bình an, gió hoà mưa thuận, người người nhà nhà được an lành hạnh phúc.
Trân trọng kính mời
 
* Vì muốn đón Tết trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm và Thiền vị nên Tu Viện xin chỉ đón tiếp xe hơi gia đình và xe Van nhỏ mà xin không nhận xe buýt hành hương, xin cảm ơn sự yểm trợ và thông cảm của quý vị.
 
 
Tu Viện mở cửa để quý vị Phật tử thăm viếng. Không có chương trình.
 
 
 
 

 

Celebrating the 5th Day of Lunar New Year

(English version)
 

 
Dear Beloved Community,
 
The brothers and sisters of Deer Park Monastery are delighted to announce the upcoming Lunar New Year Celebration Schedule with the hope that you will be able to visit the monastery during this special time of celebration and renewal.
 
Even in this moment when we are feeling the cool crisp air and gentle rains of winter, we know that very soon another Spring will be upon us, bursting forth with fresh green leaves, fragrant flowers and warm breezes.
 
As we look deeply with the light of mindfulness, we are aware that every moment that we are still together is a great happiness, and this inspires us to live in such a way so as to value this togetherness even more. Our deep looking inspires us to love and care for ourselves, each other, and the earth even more, and practice in such a way so as to be deeply aware of the beauties of life. This is the very best preparation for welcoming the Lunar New Year.
 
 
The monastery gate will be open for visiting, but there will be no scheduled activities.
 
 
 
 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: