Featured Featured

Dāna Day of Mindfulness with the Beloved Community

Mile Square Regional Park 16801 Euclid Street, CA, Fountain Valley

Tiếng Việt A fundraising event that aims to explore the diverse ways in which we can give back to our community by way of the practice, the Dharma, of shared wisdom, food offering and financial support. Dāna is a Sanskrit word that connotes the virtue of generosity, charity or giving of alms.  Hang a Poster […]

$20.00 – $50.00
Featured Featured

Ngày Dāna – Ngày Quán Niệm Cúng Dường cùng Tăng Thân Yêu Quý

Mile Square Regional Park 16801 Euclid Street, CA, Fountain Valley

English Version Chúng tôi trân trọng kính mời quý Cô, Bác, Anh, Chị và các bạn tham dự sự kiện này để cùng tìm hiểu các cách chúng ta có thể hiến tặng lại cho cộng đồng tu tập của mình qua sự thực tập, chia sẻ pháp môn, chia sẻ tuệ giác, cúng dường […]

$20.00 – $50.00