Tu Viện Lộc Uyển là một trung tâm tu học chánh niệm theo truyền thống Làng Mai.

Translation / Dịch : English

Tu viện nằm êm trong một thung lũng ẩn mình giữa những sườn đồi thành phố Escondido, nam tiểu bang California, với diện tích 400 mẫu Anh, có cảnh núi đồi hùng vĩ và những rừng cây cho nhiều bóng mát.

Monk and Children in truck at Deer Park Monastery

Đến Viến Tu Viện

Tu Viện có tổ chức quanh năm các khoá tu, và ngày quán niệm.
Chương trình viến tu viện >

Tin Tức

Pháp Thoại

Pháp thoại tu viện được nói bằng tiếng Anh hoạc tiếng Việt và có thông dịch trực tiếp ra tiếng Anh hoạc Việt. Dưới đây là pháp thoại bằng Tiếng Anh hoạc được thông dịch ra tiếng Anh. Tu Viện đang có kế hoạch đăng những bài pháp thoại bằng tiếng Việt.