Cúng Dường Lễ Tự Tứ Ở Tu Viện Lộc Uyển


Kính thưa quý vị đạo hữu:

Như quý vị có thể đã biết, kỳ An Cư Kiết Đông ở Tu Viện Lộc Uyển sắp kết thúc vào Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018. Từ hơn 2,500 qua, các kỳ an cư là cơ hội cho quý tu sĩ và Phật tử tại gia được lợi lạc từ sự có mặt của nhau và làm sâu thêm sự thực tập niệm, định, và tuệ. Ý thức được công đức quý báu của sự thực tập này, vào cuối ba tháng an cư, theo truyền thống, quý Phật tử tại gia sẽ có buổi lễ cúng dường để hỗ trợ và bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy, quý sư cô. Quà và tịnh tài để trong phong bì sẽ được cúng dường quý tăng ni trong một buổi lễ vào ngày cuối của kỳ an cư (Lễ Tự Tứ). Số tiền mặt này sẽ giúp cho quý thầy cô trang trải các chi phí cá nhân.

Năm nay tăng thân Xóm Dừa có vinh dự được điều hợp lễ cúng dường này. Chúng con được giao nhiệm vụ gom góp tiền và chuẩn bị phong bao để cúng dường quý tăng ni trong buổi lễ kết thúc Khóa An Cư Kiết Đông vào Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018. Chúng con kính mời quý vị có thể tham dự vào lễ cúng dường này bằng một trong những cách sau:

1. Bấm vào link này để cúng dường bằng thẻ tín dụng qua PayPal trước ngày 23 tháng 2 năm 2018.

2. Viết chi phiếu cho “TNH Foundation” với dòng Memo: “Lễ Tự Tứ Lộc Uyển” và gửi về địa chỉ sau trước ngày 20 tháng 2 năm 2018:

(xin vui lòng email info@xomdua.org hay gọi Hùng 714-262-6943 hay Phương 714-603-9990 để lấy địa chỉ)

Tịnh tài cúng dường của quý vị sẽ được trao trực tiếp đến tay quý tăng ni của Tu Viện Lộc Uyển. Chúng con trân trọng và biết ơn mọi cúng dường dù lớn hay nhỏ. Xin quý vị cũng vui lòng chia sẻ tin này đến gia đình và bạn hữu muốn tham dự vào nghi lễ cúng dường truyền thống quý báu này.

Chúng con vô cùng biết ơn sự hỗ trợ rộng lượng của quý vị.

Sen búp,

Tăng Thân Xóm Dừa

,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Deer Park Monastery

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading