Mồng hai Tết


Chương trình mồng hai Tết 

10:00 AMBói Kiều tại thiền đường Xóm Trong SángKieu Oracle reading in Clarity Hamlet meditation hall
12:30 PMĂn trưaLunch
3:00 PM –
6:00 PM
Thăm phòng quý sư côVisting the sisters’ room
5:30 PMĂn tốiDinner

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: