Mồng một Tết


Chương trình mồng một Tết

9:30 AMMúa Lân mừng Xuân
tại thiền đường Thái Bình Dương
New Year’s Ceremony & Lion Dance
in the Ocean of Peace Meditation Hall
Mừng tuổi Sư Ông và Hòa Thượng
Bói KiềuKieu Oracle reading
12:30 PMĂn trưaLunch
3:00 PM –
6:00 PM
Thăm phòng quý thầyVisting the brothers’ room
5:30 PMĂn tốiDinner

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: