Views Navigation

Today

Day of Mindfulness

We welcome you to join us for this day of practice. We will participate in walking meditation, listen to a Dharma talk by Sister Đắc Nghiêm (in Vietnamese with English […]

Closed: No Day of Mindfulness

There will be no day of mindfulness on Sunday August 18. Our next Day of Mindfulness will be held on Sunday September 8, 2024.

Closed: No Day of Mindfulness

There will be no day of mindfulness on Sunday August 25. Our next Day of Mindfulness will be held on Sunday September 8, 2024.

Closed: No Day of Mindfulness

There will be no day of mindfulness on Sunday September 1. Our next Day of Mindfulness will be held on Sunday September 8, 2024.

Khóa tu Tiếng Việt 2024 tại Tu Viện Lộc Uyển

Chủ đề:“ Hơi Thở nuôi dưỡng và Trị Liệu” Từ 18 đến 22, tháng 9 năm 2024 Khóa tu sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 2 tháng 7 năm 2024 lúc 12 giờ trưa: Đăng ký hiện đang mở Thư ngỏ Mời bạn về đây Lộc Uyển thơ Núi đồi thênh thang vẫn đón […]