Ngày Quán Niệm


Xin mời quý bạn tới tham dự ngày quán niệm tại Tu Viện Lộc Uyển trong các ngày Chủ Nhật. Xin bạn xác định ngày tu viện mở cửa với lịch hoặc liên lạc với văn phòng. Xin lưu ý cổng tu viện chỉ mở khi có ngày quán niệm từ 8 sáng đến 4 chiều, mọi ngày khác cổng sẽ đóng.

Hẹn gặp quí bạn.winter-retreat-4fold-2014

 

Thời khoá ngày quán niệm:

Mời quý bạn đến tu viện lúc  8:45 sáng và đi bộ lên thiền đường Thái Bình Dương (Ocean of Peace Meditation Hall). Nều bạn tới sớm hơn, bạn có lên nhà ăn dùng nước, trà (lên thêm một tầng từ thiền đường)

9:00 sáng – Thiền hành ngoài trời
Thiền hành là một phép thực tập đi cùng với mọi người, và có mặt trong mỗi bước chân. Chúng ta sẽ đi thảnh thơi, an nhiên, để cho thân tâm được có cơ hội được bình an.

10:00 sáng – Pháp thoại
Được Hoà Thượng Phước Tịnh, hoạc quý thầy cô giáo thọ chia sẻ về giáo pháp, và sự thực tập tu học.

11:30 sáng – Lễ hoặc pháp đàm
Chủ Nhật đầu tháng thường có tụng Năm Giới.
Chủ Nhật thứ ba trong tháng thường có tụng Mười Bốn Giới Tiếp Hiện.
Chủ Nhật thứ hai, thứ tư trong tháng sẽ có pháp đàm, lúc thiền sinh chia sẻ với nhau sự tu học của mình (có quý thầy cô hướng dẫn).

12:30pm – Ăn Trưa Chánh Niệm

1:30pm – Quán Sách Mở

2:00pm – Thiền Buông Thư

Đăng Ký
Quí vị không cần đăng ký để tham dự ngày quán niệm, nhưng xin quí vị thông báo nếu quí vị đi nhóm nhiều hơn hai chục người.

Cúng dường 
Tham dự ngày chánh niệm miễn phí, tuỳ hỷ cúng dường.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.