Chào mừng bạn đến với trang web đăng ký. Vui lòng chọn ngày 18 tháng 9 làm ngày bắt đầu khóa tu của bạn.