Chương trình thiếu nhi – 2016

Children's Program - Meditation Hall

Kính thưa quí phụ huynh và các em,

Children's Program - Meditation HallMổi tháng, Chủ Nhật đầu tháng và Chủ Nhật thứ ba, tu viện có chương trình thiếu nhi (trừ ra vài trường hợp); những Chủ Nhật này cùng với ngày tụng 5 hoạc 14 giới cho người lớn.

Những ngày thiếu nhi năm 2106:

April 17, 2016
May 1, 2016
May 15, 2016
June 19, 2016
July 3, 2016
July 17, 2016
August 21, 2016
September 4, 2016
October 2, 2016

Chương trình các em bắt đầu lúc 10:00 sau khi thiền hành.  Các em tụ họp ngoài thiền đường Thái Bình Dương (Ocean of Peace Meditation Hall) – các em tìm tới ngôi sao vàng.

Phụ huynh gặp lại các em tại nhà ăn lớn trước khi ăn trưa (12:30).

Chương trình dành cho các em 6 tới 12 tuổi. Các em nhỏ hơn có thể chơi trong phòng chơi (có nhiều đồ chơi lắm!)

Quí phụ huynh và các bạn có thể đăng ký và hoạc viết thư cho sư cô Mẩn Nghiêm (Sr. Monkey) hoạc sư chú Minh Hoá (Br. Awesome) qua email children@deerparkmonastery.org

 

Children's Program Wiz

Children's Program Power

Children's Program Circle


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Deer Park Monastery

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading