Tết tại Tu Viện Lộc Uyển


Mời quý vị đến Tu Viện Lộc Uyển tiển đưa năm Ất Mùi và chào đón Tết Bính Thân.
Câu đối năm 2016 Bính Thân là:

NUÔI DƯỠNG TÌNH HUYNH ĐỆ – BẢO HỘ HÀNH TINH XANH
NOURISHING OUR TOGETHERNESS – PROTECTING OUR PLANETcau-doi-2016-red-yellow

Quý vị có thể in những cấu đối qua trang Làng Mai:
http://langmai.org/dai-may-tim/thu-phap/cau-doi-tet/cau-doi-tet-2016
Trong mùa tết tu viện không có chương trình ngày quán niệm bình thường, nhưng sẽ có một thời khoá ngắn.

Chương trình Tết 2016:

Chủ Nhật, Tháng 2 ngày 7, 2016 Ngày Giao Thừa
Thứ hai, Tháng 2 ngày 8, 2016 Mồng một Tết
Thứ ba, Tháng 2 ngày 9, 2016 Mồng hai Tết
Chủ Nhật, Tháng 2 ngày 14, 2016 Đón khách
Chủ Nhật, Tháng 2 ngày 21, 2016 Đón khách

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: